Graviditetsundersøgelser
Der tilbydes 3 undersøgelser hos lægen i løbet af din graviditet.
1. undersøgelse ligger omkring graviditetsuge 6-10. I forbindelse med første undersøgelse vil vi informere dig om de forskellige tilbud der er i graviditeten. Vi vil sammen udfylde din svangre- og vandrejournal. Du skal have taget blodprøver, urinprøve, målt dit blodtryk og du vil blive vejet.
2. undersøgelse ligger i graviditetsuge 25. Da vil fokus være på hvordan graviditeten er forløbet hidtil. Du skal have lavet en urinprøve, vi vil undersøge dig og se om dit barn vokser som det skal. Er du Rhesus negativ, skal du have taget en ekstra blodprøve i forbindelse med denne undersøgelse.
3. undersøgelse ligger i graviditetsuge 32. Også her vil fokus være på din og dit barns trivsel. Vi vil tale om den forestående fødsel samt efterfødselsforløbet. Du skal have foretaget en urinprøve, målt dit blodtryk og vi undersøger maven, for at se om barnet vokser som det skal.
Din evt. partner er velkommen til alle undersøgelserne.

Link til graviditetsguiden sundhed.dk

8 ugers undersøgelse tilbydes efter fødslen. Her foretages en gynækologisk undersøgelse, vi vil tale fremtidig prævention og have fokus på din trivsel som nybagt mor.

Børn
Husk at bruge barnets sundhedskort og ikke dit eget når barnet registreres. Det gælder også ved e-mailkonsultationer, tidsbestilling m.v. vedrørende børn. Barnet skal oprettes som bruger på selvbetjeningen, skriv beskeden i barnets profil – så kommer mailen ind i den rigtige journal.

Børneundersøgelser:
Vi anbefaler at dit barn følger børneundersøgelserne.

Ved børneundersøgelserne, vil vi ud over at måle og veje dit barn, også kigge på, om dit barn udvikler sig normalt. Børn er ikke ens, hvorfor vi tilpasser undersøgelsen til det enkelte barn.
Vi anbefaler, at du kommer med ét barn ad gangen, da det er vigtigt med fuld opmærksomhed på det enkelte barn. Vi henstiller desuden til, at du ikke vælger dagens seneste tider, da børnene ofte vil være for uoplagte og trætte til undersøgelsen på det tidspunkt.
Husk selv at bestille tid til de forskellige undersøgelser og vaccinationer.
Har du nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Oversigt over børneundersøgelser – og vacciner

Alder Lægeundersøgelse Vaccination
5 uger Ja Nej
3 måneder Nej Ja
5 måneder Ja Ja
12 måneder Ja Ja
15 måneder Nej Ja
2 år Ja Nej
3 år Ja Nej
4 år Ja Ja
5 år Ja Ja
12 år Nej Ja (se link nedenfor)

Link til information om børnevaccinationsprogrammet