Prøvesvar
Hvis du har fået taget en prøve eller lavet en undersøgelse hos os, på laboratoriet eller på en røntgenklinik, aftaler vi typisk svar på mail eller opfølgende konsultation, alternativt kan du ringe for at få svar.

Du skal ikke forlade dig på, at vi kontakter dig, hvis prøven viser sig at være unormal.
Et prøvesvar kan nemlig i sjældne tilfælde gå tabt. Og så opdager hverken du eller vi, hvis noget var galt.

Det er derfor dit eget ansvar at sikre dig, at du får svaret.

Svar på HIV-test vil sædvanligvis ske ved en konsultation, som vi aftaler i forbindelse med prøvetagningen.