Gruppe 2 patienter
Man kan frit vælge at tilhøre gruppe 2 under sygesikringen. Konsultationer i klinikken, tillægsydelser, sygebesøg m.v. har egenbetaling. Betaling sker samme dag.
Man skal være opmærksom på, at lægen ikke modtager udskrivningsbreve fra sygehuse, kommune/hjemmepleje og speciallæger, hvilket besværliggør det sammenhængende patientforløb.