Konsultation
Ved en planlagt konsultation er der afsat 10 minutter, der er dog sat 20 minutter af til årsundersøgelser, børneundersøgelser m.v.

I konsultationen finder vi ud af hvordan vi kan hjælpe dig og lægger en plan, der skal skrives journalnotat og sendes evt. recepter, henvisninger eller lignende. Det kan være vanskeligt at nå flere problemstillinger på en konsultation, derfor vil vi bede dig prioritere hvad der er vigtigst for dig, så kan vi sammen se på hvad vi kan nå. Hvis vi ikke kan nå det hele på en konsultation kan du få en ny tid en anden dag. 

Sygebesøg
Er forbeholdt vores ældre patienter der grundet sygdom ikke har mulighed for at komme til klinikken.
Akutte sygebesøg aftales samme dag. Kontakt til klinikken skal ske inden kl. 9.00.

Afbud og ventetid
Vi tilstræber at overholde de planlagte tider, og forventer, at du kommer i god tid inden den aftalte tid. Ind imellem kan der imidlertid opstå uforudsete situationer med meget syge patienter, hvorved der kan opstå ventetid I løbet af dagen.
Møder du for sent til den aftalte tid vil vi som udgangspunkt tilbyde dig en ny tid.
Husk at melde afbud i så god tid som muligt, så en anden kan få glæde af tiden.

Emailkonsultation
Du har mulighed for at kontakte os via selvbetjeningen eller Min Læge app hvis du har konkrete forespørgsler, som ikke haster. Vi tilstræber at svare indenfor 3-5 hverdage.
Vær opmærksom på, vi ikke besvarer emailkonsultationer i ferier.

Blodprøver og andre undersøgelser
Blodprøver og andre undersøgelser foregår efter aftale i klinikkens åbningstider.

Henvisninger
Langt de fleste problemstillinger kan klares i klinikken. Indimellem er det dog nødvendig med en henvisning til praktiserende speciallæge, hospital, fysioterapeut eller psykolog. Hvorvidt dette er nødvendigt, beror på en faglig vurdering, som vi foretager. Som udgangspunkt kræver en henvisning personligt fremmøde i klinikken.

Sygesikringsbevis – Sundhedskort
Det er vigtigt at du medbringer dit sundhedskort til ALLE konsultationer – det er et krav fra Regionen. Hvis dit kort er slidt op eller du har mistet det skal du anskaffe dig et nyt via kommunens Borgerservice.
Sundhedskortet er dit bevis på at du har ret til at modtage gratis lægehjælp.

Gruppe 2 patienter
Man kan frit vælge at tilhøre gruppe 2 under sygesikringen. Konsultationer i klinikken, tillægsydelser m.v. har egenbetaling. Betaling sker samme dag.
Man skal være opmærksom på, at lægen ikke modtager udskrivningsbreve fra sygehuse, kommune/hjemmepleje og speciallæger, hvilket besværliggør det sammenhængende patientforløb.