Beroligende medicin og sovemedicin

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at:

Sovemedicin kun bør bruges i helt specielle tilfælde, og hvis det skønnes nødvendigt højst i 1-2 uger og beroligende medicin højst i 4-6 uger fordi virkningen begynder at aftage efter kort tids brug, og herefter vil kun bivirkningerne være tilbage:

Bivirkninger:
svimmelhed (faldtendens)
døsighed
hukommelsesbesvær
koncentrationsbesvær
nedsat reaktionsevne (farligt at køre bil)

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af benzodiazepiner, men det er bevist i utallige undersøgelser og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør med medicinen kan give abstinenser. De mest almindelige abstinenssymptomer er:

angst
uro
søvnbesvær

Derfor skal man trappe langsomt ud af behandlingen, fx ved at fjerne ¼ -½ tablet med 1-2 ugers interval. Søg evt. mere information på medicinmedfornuft.dk og snak med din læge om nedtrapning.

Vi tilstræber i samarbejde med patienten at lave nedtrapningsplan for de vanedannende midler. Dette uanset patientens alder eller hvor lang tid patienten har brugt vanedannende medicin.
Vi er opmærksomme på, at dette kan være svært for enkelte patienter, så tal med en af lægerne om hvordan din nedtrapningsplan skal se ud.

Recept vil kun udstedes ved konsultation dvs. ingen recepter af denne type medicin vil udstedes over telefon eller selvbetjeningen.
Patienten vil kun få udskrevet mindstepakke evt. højst til én måneds forbrug ad gangen

Kørekort
Der er kommet restriktioner på retten til at køre bil, hvis du er i fast behandling med beroligende- eller sovemedicin. Tal med lægen om dette.

Gruppen af sovemidler og beroligende medicin består af:
Alopam
Alprazolam
Alprox
Apodorm
Apozepam
Bromam
Diazepam
Flunipam
Flunitrazepam
Frisium
Halcion
Hexalid
Imoclone
Imovane
Imozop
Klopoxid
Lexotan
Mogadon
Nimadorm
Nitrazepam
Noctamide
Oxabenz
Oxapax
Pacisyn
Pronoctan
Risolid
Rivotril
Sonata
Stesolid
Stilnoct
Tafil
Temesta
Valaxona
Zolpidem
Zonoct
Zopiclon
Zopiclone
Zopiklon