Priser

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen. Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester, rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Endvidere kan vi nævne priser på flg. ydelser:

Attester m.v.  
Kørekortattest 1. gang 700,-
Kørekortattest, fornyelse 1.000,-
Chaufførkort 1.000,-
Mulighedserklæring 700,-
Frihåndsattest 1.000,-
Anbefaling til sundhedsforsikring 1.000,-
High school attest (+ betaling for evt. blodprøver mv) 3.000,-
Div. attestarbejde udenfor sygesikring pr. påbegyndt 10 min. 700,-
Medicinpas til rejser 1.000,-
Privat konsultation (+ evt. tillæg) 1.000,-
Flyattest gravide 1.000,-
Ansøgning om medicintilskud 500,-
Værgemålsattest 2.000,.
Værgemålsattest inkl. besøg 4.000,-
Lægeerklæring ved fremtidsfuldmagt 2.000,-
Lægeerklæring ved fremtidsfuldmagt inkl. besøg 4.000,-

 

 

Sygesikringsgruppe 2 Egenbetaling
Konsultation sygesikringsgruppe 2 300,-
Emailkonsultation eller telefonkonsultation 0,-
Lægebesøg i hjemmet 700,-
Årskontrol 600,-
Laboratoriekonsultation + tillæg - se nedenstående 300,-
Blodprøve 50,-
INR 100,-
CRP (infektionsprøve) 75,-
Blodsukkermåling 50,-
Halspodning 75,-
Urinundersøgelse (stix) 25,-
Urinmikroskopi 25,-
Urindyrkning 50,-
Urin resistensundersøgelse 50,-
Hjertekardiogram (EKG) 100,-
Lungefunktionsundersøgelse 100,-
Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet 250,-
Hjemmeblodtryk, inkl. lån af apparat 50,-
Tympanometri 100,-
Blodprocent (hæmoglobin) 75,-
Celleprøve-livmoderhals 100,-
Blæretømning via kateter 150,-
Sårbehandling 100,-

Ring eller skriv, hvis du ønsker oplysning om priser på andre ydelser.