Henvisninger
Langt de fleste problemstillinger kan klares i klinikken. Indimellem er det dog nødvendig med en henvisning til praktiserende speciallæge, hospital, fysioterapeut eller psykolog. Hvorvidt dette er nødvendigt, beror på en faglig vurdering, som vi foretager. Som udgangspunkt kræver en henvisning personligt fremmøde i klinikken.