Priser og tilskud

Priser

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen. Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester, rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Endvidere kan vi nævne priser på flg. ydelser:

Attester 
Kørekortattest700,-
Mulighedserklæring700,-
Frihåndsattest1000,-
Sygesikringsgruppe 2 Egenbetaling
Konsultation sygesikringsgruppe 2300,-
Emailkonsultation eller telefonkonsultation0,-
Lægebesøg i hjemmet700,-
Årskontrol600,-
Laboratoriekonsultation + tillæg - se nedenstående300,-
Blodprøve50,-
Langtidsblodsukker (Hba1c)100,-
INR100,-
CRP (infektionsprøve)75,-
Blodsukkermåling50,-
Halspodning75,-
Urinundersøgelse (stix)25,-
Urinmikroskopi25,-
Urindyrkning50,-
Urin resistensundersøgelse50,-
Hjertekardiogram (EKG)100,-
Lungefunktionsundersøgelse100,-
Lungefunktionsundersøgelse med reversibilitet250,-
Hjemmeblodtryk, inkl. lån af apparat50,-
Tympanometri100,-
Blodprocent (hæmoglobin)75,-
Celleprøve-livmoderhals100,-
Blæretømning via kateter150,-
Sårbehandling100,-

Ring eller skriv, hvis du ønsker oplysning om priser på andre ydelser.